Chim Sáo - 65 ngõ Huế - Q. Hai Bà Trung - Hà Nội
Tel: (04) 39 76 06 33


View Chim Sao in a larger map

home
menu
gallery

location © Chim Sao - 65 ngo Hue - Hanoi - Vietnam - chimsao@chimsao.com